Projekt TA ČR „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“ se zabývá tématem krajanů – Čechů, kteří žijí v zahraničí. Krajané jsou často ve svém vztahu k České republice velice aktivní. Například české školy v zahraničí již dlouhá léta budují české komunity v mnoha městech po Evropě, USA, ale i třeba v Austrálii. Kdo krajané ale jsou, jaké mají vazby na ČR a jakou podporu by ideálně potřebovali od českého státu, se v čase vyvíjí. Někteří krajané se třeba chtějí do ČR vrátit, jiní především chtějí, aby jejich děti znaly českou kulturu. Naším cílem je proto zjistit odpovědi na tyto i další otázky a na jejich základě zformulovat doporučení pro další krajanskou politiku ČR.

Děkujeme, že jste vyplnili dotazník!

Vyplněné dotazníky s vašimi názory právě zpracováváme a výsledky budeme postupně zveřejňovat na těchto stránkách.

Interaktivní mapa
českých krajanů ve světě

Kde všude žijí čeští krajané? Naše mapa ukazuje oficiální údaje o Češích ve světě podle databáze OSN.

Komentář k mapě
English version

Introductory information
The project “New approaches to the coordination of expatriate issues” focuses on Czechs living abroad. Who are they? What ties to Czechia do they have? What support do they need from the Czech state? The answers to these questions evolve through time. Some members of the diaspora wish to return to Czechia, some want their children to know Czech culture. The goal of this project is to find answers to such questions in order to inform Czechia’s diaspora policy. This website presents information about the project and its outcomes. One of the project outcomes is an interactive map of the distribution of the Czech diaspora in its main host countries, which compares UN data to other available data sources.

Like most of this site, the survey is in Czech as the project primarily targets the diaspora members who communicate in Czech, as they are assumably more prone to return or keep active ties with Czechia than others.