Náš cíl

Tento portál slouží k představení dvou na sebe navazujících výzkumných projektů souhrnně označovaných jako „Čeští krajané“, sběru výzkumných dat a prezentaci výstupů. Oba projekty se zaměřují na studium především novodobé české zahraniční migrace.

Novodobí čeští krajané jsou často ve svém vztahu k Česku velice činorodí, i díky tomu, že na rozdíl od předchozích generací československých emigrantů mohou udržovat se zemí původu velmi intenzivní kontakt. Proto jejich aktivity a zkušenosti skýtají řadu cenných poznatků nejen pro českou krajanskou politiku, ale také pro širší odborné studium diaspor a pro českou společnost jako takovou.

Řekněte nám svoje názory, zúčastněte se výzkumu!

Vyplněním dotazníku nám pomůžete vytvořit si přesnější představu o potřebách a názorech českých krajanů.

Náš tým a podpora

Náš vědecký tým se skládá z etnologů, antropologů, sociologů, geografů a znalců informačních technologií tak, aby mohl pokrýt co nejširší škálu odborností ve studiu diaspory.

Díky podpoře projektů TA ČR „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“ (2020-2022) a GA ČR „Česká diaspora – multidimenzionální vztahy a podmíněnosti Česka a cílových zemí“ (2022-2024) máme možnost naše poznatky hlouběji i odborněji kontinuálně analyzovat.

Interaktivní mapa
českých krajanů ve světě

Předkládaná mapa využívá komplexních odhadů MZV, které doplňuje o relevantní statistická data, aby souhrnně představila oficiální údaje o českých krajanech ve světě.

English version

Introductory information
This website serves for the presentation, data collection and ongoing presentation of outcomes of two consequent research projects to which we jointly refer as “Čeští krajané” (“Czech diaspora”). Both projects focus on contemporary Czech international migration and are being implemented by an interdisciplinary team of scholars. The project “New approaches to the coordination of expatriate issues” (2020-2022) seeks to answer the following questions: Who are the Czechs living abroad? What ties to Czechia do they have? What support do they need from the Czech state? In what ways can they be an asset for Czechia? The project “Czech diaspora – Multidimensional relations and conditionality of Czechia and host countries” (2022-2024) explores the relations between the concepts of diaspora and transnationalism and aims to identify the key factors explaining the relationships of (Czech) migrants towards their country of origin. Besides scientific publications, the research outcomes from both projects will include recommendations for diaspora policymaking.

Like most of this site, the survey is in Czech as the projects primarily target the diaspora members who communicate in Czech, as they are assumably more likely to return or keep active ties with Czechia than others.