SPOLUPRÁCE KRAJANŮ S ČESKOU REPUBLIKOU A JEJÍ PŘÍNOSY