Loading...
SPOLUPRÁCE KRAJANŮ S ČESKOU REPUBLIKOU A JEJÍ PŘÍNOSY2021-10-15T13:35:08+02:00

Děláte něco pro někoho v České republice nebo pro Českou republiku jako svou rodnou zemi nebo zemi předků?

Děláte něco pro někoho v České republice nebo pro Českou republiku jako svou rodnou zemi nebo zemi předků? Za jakých podmínek by se váš zájem o takovou spolupráci/ pomoc zvýšil? Mohl by vám to nějak usnadnit český stát (např. administrativně, technologicky, právně)?

(Např. zprostředkujete informace/produkty, které jsou v České republice nedostupné, finančně či jinak vypomáháte někomu z rodiny, umožňujete příbuzným/známým/Čechům strávit (za výhodných podmínek) čas v zahraničí, podporujete nějaké české organizace, propojujete české zaměstnance ve vašem oboru s cizinou…)

Komunikační portál České republiky určený pro krajany

Představte si, že Česká republika zprovoznila webový – komunikační portál určený pro krajany v zahraničí, aby jim usnadnila komunikaci s Českou republikou a pomohla jim se všemi záležitostmi, které si krajané v souvislosti s Českou republikou potřebují vyřídit či zjistit.

Co byste si přáli, abyste na takovém portálu našli? S čím by vám mohl takový portál pomoci? Jaké informace byste si na něm přáli nalézt?