Loading...
SPOLUPRÁCE KRAJANŮ S ČESKOU REPUBLIKOU A JEJÍ PŘÍNOSY2021-10-15T13:35:08+02:00

Myslíte si, že krajané můžou mít pro Českou republiku přínos i ze zahraničí?

Myslíte si, že krajané můžou mít pro Českou republiku přínos i ze zahraničí? Jakým způsobem?

Děláte něco pro někoho v České republice nebo pro Českou republiku jako svou rodnou zemi nebo zemi předků?

Děláte něco pro někoho v České republice nebo pro Českou republiku jako svou rodnou zemi nebo zemi předků? Za jakých podmínek by se váš zájem o takovou spolupráci/ pomoc zvýšil? Mohl by vám to nějak usnadnit český stát (např. administrativně, technologicky, právně)?

(Např. zprostředkujete informace/produkty, které jsou v České republice nedostupné, finančně či jinak vypomáháte někomu z rodiny, umožňujete příbuzným/známým/Čechům strávit (za výhodných podmínek) čas v zahraničí, podporujete nějaké české organizace, propojujete české zaměstnance ve vašem oboru s cizinou…)

Co podle vás mohou Češi, kteří se přestěhují ze zahraničí zpět do České republiky, českému státu přinést?

Co podle vás mohou Češi, kteří se přestěhují ze zahraničí zpět do České republiky, českému státu přinést? Myslíte si, že je v České republice jejich potenciál dostatečně využíván? Proč?

Co byste si na základě své zahraniční zkušenosti přáli/doporučili, aby Česká republika převzala od státu, kde žijete?

Co byste si na základě své zahraniční zkušenosti přáli/doporučili, aby Česká republika převzala od státu, kde žijete?

Komunikační portál České republiky určený pro krajany

Představte si, že Česká republika zprovoznila webový – komunikační portál určený pro krajany v zahraničí, aby jim usnadnila komunikaci s Českou republikou a pomohla jim se všemi záležitostmi, které si krajané v souvislosti s Českou republikou potřebují vyřídit či zjistit.

Co byste si přáli, abyste na takovém portálu našli? S čím by vám mohl takový portál pomoci? Jaké informace byste si na něm přáli nalézt?