Jak vnímáte Českou republiku? Mění se v zahraničí váš pohled na ni s průběhem času? Jste si vědom/a toho, co tuto změnu způsobuje?