Kde nejčastěji hledáte informace při zařizování osobních záležitostí v České republice? Využíváte portály veřejné správy (portál občana, datové schránky, další formy eGovernmentu)?