Jsme konsorcium složené ze zástupců tří organizací:

  1. výzkumníků z týmu Geomigrace, spadajícího pod Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy se spolupracovníky z Czexpats in Science, z. s.,
  2. týmu z Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
  3. zástupců NUVIT, z.ú. (Národního ústavu pro výzkum inovativních technologií).
doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
ejanska@natur.cuni.cz
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
mak@natur.cuni.cz
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
drbohlav@natur.cuni.cz
Kristýna Janurová, M.A.
kristyna.janurova@natur.cuni.cz
Dr Markéta Doležalová
m.dolezalova@leeds.ac.uk
Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
uherek@eu.cas.cz
Mgr. Veronika Beranská, Ph.D.
veronika.beranska@seznam.cz
Mgr. Kateřina Zachová
katerina.zachova@nuvit.cz
Olga Löblová, Ph.D.
ol264@cam.ac.uk
English version

The research team consists of representatives of the GEOMIGRACE research center from the Faculty of Science of Charles University, the Institute of Ethnology of the Academy of Sciences, NUVIT (National Institute for Innovative Technologies Research) and the Czexpats in Science association.