Česká diaspora čítá podle odhadů Ministerstva zahraničních věcí ČR (2012) přibližně 2,5 milionu osob. Tento odhad je založen na široké škále zdrojů, zahrnujících oficiální statistiky jednotlivých cílových států a nadnárodních organizací, kvalifikované odhady zastupitelských úřadů v cílových zemích i odborné studie. Zahrnuje české občany ve světě, osoby v Česku narozené, které z různých důvodů o české občanství přišly, osoby mající češtinu jako svůj rodný jazyk, ale i osoby hlásící se k českému původu, byť jsou i několikátou generací českých emigrantů.

Předkládaná mapa je první interaktivní mapou shrnující na jednom místě oficiální údaje o českých krajanech ve světě. Je založena na odhadech MZV (2020), které na rozdíl od většiny statistických údajů podchycují objem české diaspory v celé její komplexitě. V mapě je v tuto chvíli zaneseno deset států s největší českou diasporou na světě. Pro poskytnutí přesnější představy o složení diaspory v jednotlivých státech byly odhady MZV doplněny o pravidelně sbírané údaje Organizace spojených národů (OSN), údaje z národních statistik a censů, popř. dalších relevantních zdrojů. Jejich srovnání s odhadem MZV poskytuje představu o rozdílu v objemu diaspory novodobé a historické.

Je nutno upozornit, že všechna používaná data mají své nedostatky a uváděné počty lze tedy považovat skutečně jen za poměrně realistické odhady, ne „tvrdá“ nezpochybnitelná data. Hlavní důvody jsou následující:

– Každý stát sbírá data o počtu migrantů jiným způsobem. Liší se podle toho, zda evidují počet osob narozených mimo dané území, osoby cizí státní příslušnosti, osoby různých rodných/mateřských jazyků, osoby, jejichž rodič(e) se narodili v jiné zemi či osoby hlásící se k zahraničnímu „původu“ v širším slova smyslu. Pro sběr dat podle určitého ukazatele navíc mohou mít odlišné postupy (např. někde se využívá primárně pravidelných sčítání lidu, jinde tato data čerpají z průběžně aktualizovaných systémů evidence obyvatel nebo cizinecké policie, jinde jsou využívány daňové či zaměstnanecké statistiky). Skutečně sesbírané statistické údaje musí být navíc obvykle korigovány pravděpodobnostními výpočty. Některé státy taková data nesbírají vůbec, popř. spoléhají jen na kvalifikované odhady.

– Některé typy migrantů je obtížné ve statistikách podchytit – typicky se jedná o občany členských států Evropské unie migrující v jejím prostoru, kteří se obzvláště při kratších pobytech v zahraničí nemusí hlásit k pobytu na místních úřadech, dále o studenty (především ty na krátkodobých studijních pobytech), ale také o osoby využívající např. turistická víza pro práci v zahraničí nebo migrující/setrvávající/pracující v cílové zemi zcela bez požadovaných oprávnění.

– Metodiky pro sběr dat podle určitého ukazatele se navíc i v rámci jednoho státu mohou v průběhu let měnit, což může někdy být příčinou výrazných „skoků“ v uváděných počtech.

– V případě Česka hraje roli ještě jeden faktor, kterým je historie dělení a slučování našeho území s teritorii sousedních států, nejaktuálněji pak dlouhé období existence Československa a jeho rozdělení v roce 1992. Ve většině zahraničních statistik je velice obtížné, a často zcela nemožné, odlišit od sebe navzájem migranty pocházející z Česka a ze Slovenska, jedná-li se o osoby narozené před tímto rokem. Např. OSN uvádí jako země původu pouze „Česko“ (Czechia) a „Slovensko“ (Slovakia), ale ne „Československo“ (Czechoslovakia).

Data jsou v průběhu projektu doplňována a upravována. K větší sofistikovanosti údajů vede i dialog s aktéry krajanské politiky a s členy diaspory a jejich informace a zkušenosti.

Seznam použité literatury a datových zdrojů:

Australian Bureau of Statistics. Cultural diversity: Census. https://www.abs.gov.au/statistics/people/people-and-communities/cultural-diversity-census/2021 [30. 10. 2022].

BAMF (2020). Tabelle 8-7: Ausländische Bevölkerung nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten 2004 und 2015 bis 2018 (jeweils zum 31. Dezember). Migrationsbericht 2018. https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Migrationsberichte/migrationsbericht-2018.html?nn=403964 [4. 1. 2021].

Destatis (2020). Bevölkerung in Privathaushalten 2019 nach Migrationshintergrund. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/migrationshintergrund-staatsangehoerigkeit-staaten.html [3. 1. 2021].

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2012). Češi v zahraničí – číselné údaje. (Nepublikovaný dokument.) Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2020). Mapa krajanských příležitostí. (Nepublikovaný dokument.) Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Office for National Statistics (2020). Population of the UK by country of birth and nationality. January to December 2019. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/populationoftheunitedkingdombycountryofbirthandnationality [9. 2. 2021].

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Národnosť a materin. jazyk. Výsledky v kombinácii. https://www.scitanie.sk/vysledky-v-kombinacii [30. 10. 2022].

Statistics Canada (2018). Census profile, 2016 census. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/Page.cfm?Lang=E&Geo1=PR&Code1=01&Geo2=&Code2=& Data=Count&SearchText=Canada&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=01 [9. 2. 2021].

Statistik Austria (2020a). Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002-2020 nach detaillierter Staatsangehörigkeit. https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_staatsangehoerigkeit_geburtsland/index.html [9. 2. 2021].

Statistik Austria (2020b). Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002-2020 nach detailliertem Geburtsland. https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_staatsangehoerigkeit_geburtsland/index.html [9. 2. 2021].

Štatistický úrad Slovenskej republiky. DATAcube. Datové kostky. http://datacube.statistics.sk/ [30. 10. 2022].

UN DESA (2020). International migrant stock 2019. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp [3. 1. 2021].

United States Census Bureau. Selected Population Profile in the United States. 2019: American Community Survey 1-Year Estimates. https://data.census.gov/cedsci/table?t=525%20-%20Czech%20%28111-113%29%3A526%20-%20Czechoslovakian%20%28114%29&tid=ACSSPP1Y2019.S0201&hidePreview=false [9. 2. 2021].

Nekola, Martin. (2021). Po stopách Čechů na Novém Zélandu. Praha: Machart. ISBN 978-80-7656-027-7.