Projekt TA ČR „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“ se zabývá tématem krajanů – Čechů, kteří žijí v zahraničí. Krajané jsou často ve svém vztahu k České republice velice aktivní. Například české školy v zahraničí již dlouhá léta budují české komunity v mnoha městech po Evropě, USA, ale i třeba v Austrálii. Kdo krajané ale jsou, jaké mají vazby na ČR a jakou podporu by ideálně potřebovali od českého státu, se v čase vyvíjí. Někteří krajané se třeba chtějí do ČR vrátit, jiní především chtějí, aby jejich děti znaly českou kulturu. Naším cílem je proto zjistit odpovědi na tyto i další otázky a na jejich základě zformulovat doporučení pro další krajanskou politiku ČR.

Kdo nám úkol zadal?

Projekt vyšel z iniciativy Ministerstva zahraničních věcí ČR a jedná se o tzv. aplikovaný výzkum. Hledáme tedy odpovědi na konkrétní otázky, které ministerstvo zajímají. Zároveň jsme ale otevření podnětům, které vyvstanou v průběhu výzkumu. Především nás zajímá, co si o tématu myslí komunita, kterou zkoumáme, tedy krajané. Pokud jste tedy krajanem, budeme moc rádi, když se zapojíte.

Jak náš výzkum probíhá?

Krajanskou problematiku zkoumáme kvantitativně, pomocí dotazníků určených stovkám krajanů, ale i kvalitativně, pomocí hloubkových rozhovorů a malých skupinových diskuzí s vybranými krajany a zástupci krajanských organizací, např. českých škol a spolků v zahraničí. Zároveň je pro sběr dat klíčový i tento internetový portál: na těchto stránkách pravidelně naleznete ankety a možnosti, jak se do našeho výzkumu zapojit. Tyto stránky by se měly v budoucnu stát základem interaktivní komunikace mezi krajany a ČR.

Náš výzkum bude ukončen v roce 2022 workshopem pro krajany a státní správu ČR. Také sepíšeme výzkumné zprávy, které předáme Ministerstvu zahraničních věcí ČR, a vytvoříme dobrovolnou databázi kontaktů na krajany, kteří aktuálně žijí v zahraničí.

English version

About the project
The project is financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic through the Technology Agency of the Czech Republic (grant no. TITBMZV919). It is an applied research project which aims to answer policy relevant questions and make recommendations to public authorities and policy makers, but it is also open to explore new directions that may emerge along the way.

We use a mixed method approach, applying a questionnaire survey targeted at a large sample of respondents, as well as in-depth interviewing and focus group discussions with selected individuals and representatives of diaspora organisations. This website also serves for data gathering by presenting options to participate in the questionnaire and providing a space for communication regarding diaspora issues through our discussion forum.

The project will close in 2022 with a workshop for diaspora members and representatives of relevant public services. Further outcomes include project reports and a database of (voluntarily shared) diaspora contacts for the Ministry of Foreign Affairs.