Austrálie

V Austrálii podle odhadů MZV žije přibližně 31 tisíc osob českého původu. Sčítání, které v Austrálii proběhlo v roce 2021, zachytilo 7 776 osob narozených v Česku. Podle Australského statistického úřadu jich 1 738 nemělo australské státní občanství. Dále podle tohoto pramene 27 862 osob při sčítání uvedlo, že má český původ.