Francie

Ve Francii žije podle MZV cca 30 000 – 35 000 českých krajanů.