Irsko

  • Podle OSN žilo v Irsku v roce 2019 celkem 6 676 osob narozených v Česku a 12 996 osob narozených na Slovensku (UN DESA 2020).
  • Podle oficiálních centrálních statistik Irska (Central Statistics Office Ireland) zde žilo v roce 2016 přibližně 4 928 osob. Podle odhadů MZV zde žije cca 7 000–10 000 osob české národnosti, přičemž jejich počet kolísá s možnostmi uplatnění na irském pracovním trhu. Počet trvale žijících obyvatel ČR v Irsku nelze odhadnout, bude se však pohybovat spíše v řádu stovek (Ministerstvo zahraničních věcí ČR 2013).