Německo

Počet českých krajanů v Německu, které od 90. let 20. století v objemu české diaspory stojí těsně za Británií, v posledních letech narůstá, mj. v důsledku omezení kladených na migraci do Británie Brexitem. MZV zde odhaduje cca 80 000 českých krajanů. Podle výsledků pravidelného německého mikrocenzu a německého spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky se počet českých migrantů (osob s českým občanstvím a/nebo migračním původem vázaným na Česko) žijících v Německu pohybuje mezi 60 000 a 200 000 osobami.

OSN se v případě Německa zásadně vymyká všem ostatním statistikám, a to výrazně nadhodnoceným údajem. Podle OSN v Německu žije přes 500 000 osob narozených v Česku. Toto číslo, opírající se mj. o výsledky německého sčítání obyvatel z roku 2011, odpovídá 55 % z celkového počtu českých rodáků žijících mimo území Česka uváděného OSN (tj. celkem 911 388 osob v roce 2019), což se jeví jako velmi nadhodnocený údaj ve srovnání s dalšími významnými cílovými státy. Hlubší analýza tohoto čísla ukázala, že zahrnuje z 84 % osoby ve věku 65+, z nichž značnou část zřejmě představují odsunutí Němci a další lidé narození/žijící v pohraničí, jichž se dotkly změny hranic po druhé světové válce. Nejedná se tedy o migranty a jejich potomky.