Německo

  • Podle OSN (UN DESA 2020) zde žije 502 609 osob narozených v Česku (osob narozených na Slovensku je uváděno 50,687). Toto číslo odpovídá 55 % z celkového počtu českých rodáků žijících mimo území Česka, jak jej uvádí OSN (911 388 osob), což se jeví jako velmi nadhodnocený údaj ve srovnání s dalšími významnými cílovými státy.
  • Data OSN vycházejí z kombinace zdrojů, z nichž jedním je německé sčítání obyvatel z roku 2011 (Zensus 2011). Podle něj v daném roce v Německu žilo 441 790 osob narozených v „České republice,“ z nichž 371 780 (84 %) bylo ve věku 65+, a dalších 25 466 osob narozených v „Československu,“ z nichž 20 474 (80 %) bylo ve věku 65+. Lze předpokládat, že značnou část těchto osob představují odsunutí Němci a další lidé narození/žijící v pohraničí, jichž se dotkly změny hranic po druhé světové válce.
  • Longitudinální pohled na data OSN navíc ukazuje strmý nárůst v počtu v Německu žijících českých rodáků mezi lety 2000 a 2010, který se téměř stejnými hodnotami projevuje i v celkovém počtu českých rodáků ve světě v daných letech (v ostatních destinacích tedy počet osob narozených v Česku zdaleka nerostl tak rapidně, viz graf č. 1). Zdá se, že tento nárůst a tedy i aktuální celkový počet Čechů v Německu (a ve světě) může být zapříčiněn změnou v metodice zjišťování počtu českých rodáků v Německu v daném období, ne skutečně tak výrazným zintenzivněním migrace z Česka do Německa.

Graf č. 1 Nárůst počtu osob narozených v Česku žijících v Německu a celkově ve světě, 1990 – 2020

Graf č. 1 Nárůst počtu osob narozených v Česku žijících v Německu a celkově ve světě, 1990 – 2020
  • Osob s migračním původem (Migrationshintergrund) vázaným na Česko uvádí OSN pro rok 2019 pouze 164 010, z čehož pouze 34 490 (21 %) byli lidé ve věku 65+ (UN DESA 2020). Toto číslo bude pravděpodobně blíže realitě, co se týče počtu českých migrantů/krajanů v Německu.
  • Podle pravidelného mikrocenzu realizovaného německým statistickým úřadem žilo v Německu v roce 2019 osob s migračním původem vázaným na Česko cca 205 000 (z toho 135 000 s vlastní migrační zkušeností) (Destatis 2020).
  • Osob s českou státní příslušnosti žilo v Německu v roce 2011 podle výsledků sčítání obyvatel celkem 32 798 (Zensus 2011). Podle novějších statistických údajů a výpočtů německého spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF) toto číslo postupně rostlo – v roce 2018 žilo v Německu už 60 695 českých občanů (BAMF 2020).
  • Skutečný počet českých migrantů/krajanů žijících v Německu tedy bude pravděpodobně někde mezi 60 000 a 200 000 osobami.