Nový Zéland

  • Počet Čechů na Novém Zélandu se dle údajů OSN pohybuje kolem čísla 1 374. Více než 3 700 Čechů navštíví Nový Zéland každý rok, dalších 1 200 Čechů míří do těchto končin recipročně v rámci každoročních pracovních prázdnin (New Zealand Foreign Affairs & Trade). MZV odhaduje v současnosti počet daleko vyšší, cca 6 000–9 000 Čechů žijících na Novém Zélandu, z toho 643 rezidentů tj. občanů ČR, kteří trvale přesídlili na NZ po roce 1997 (Ministerstvo zahraničních věcí ČR 2013 Nový Zéland).