Nový Zéland

Podle odhadu MZV, vycházejícího z odhadů konzulátu v Sydney, žije na Novém Zélandu přibližně 6 000 – 9 000 českých občanů. Martin Nekola dokonce v roce 2021 odhadoval 10 000. Jedná se z velké části o osoby, které odešly z České republiky před relativně krátkou dobou a jsou s Českou republikou v úzkém kontaktu. Podle sčítání z roku 2018 žije na Novém Zélandu 1 740 českých rezidentů, z toho 837 mužů a 900 žen v průměrném věku 31,6 let. Nárůst v posledních letech je znatelný. V roce 2006 census podchytil 756 osob českého původu a v roce 2013 to bylo 1083. Znamená to, že oproti roku 2006 zaznamenáváme 2,5násobný vzrůst. Faktický počet přítomných Čechů na Novém Zélandu však bude pravděpodobně mnohem vyšší, jak naznačují výše uvedené odhady.