Slovensko

Významnou zemí z hlediska velikosti české diaspory je rovněž Slovensko, kde podle MZV žije cca 35 000 českých krajanů, v tomto případě počítaných jako osoby s češtinou coby mateřským jazykem (35 216 osob), resp. osoby hlásící se k české, moravské nebo slezské národnosti (33 653 obyvatel). Ačkoliv tyto údaje jsou zjišťovány pouze při sčítání obyvatel, jedná se v případě Slovenska o spolehlivější údaj než čistý počet osob narozených v Česku, vzhledem k dlouhodobé existenci společného státu a intenzivní migrační výměně obyvatel mezi územími Česka a Slovenska. V posledním sčítání obyvatel z roku 2021 (SODB2021) se na Slovensku k české, moravské nebo slezské národnosti coby primární národnosti přihlásilo celkem cca 7 000 osob a dalších bezmála 18 000 obyvatel uvedlo tyto národnosti jako „další“, celkem se tedy jedná o 25 000 osob. Češtinu coby mateřský jazyk a zároveň českou, moravskou nebo slezskou národnost uvedlo v SODB2021 cca 24 400 osob, dalších 4 300 osob s mateřským jazykem češtinou uvedlo některou z těchto národností jako „další.“ Současný odhad velikosti české diaspory na Slovensku by tedy mohl být korigován na cca 25 000 – 29 000 osob.

Pro srovnání doplníme, že podle Slovenského statistického úřadu (ŠÚSR) na Slovensku v roce 2019 žilo cca 88 000 osob narozených v Česku, v roce 2021 pak 106 000. OSN zřejmě přebírá údaj ŠÚSR z roku 2019.