Španělsko

Česká diaspora ve Španělsku čítá podle MZV cca 20 000 – 25 000 osob.