Spojené státy americké

  • Podle OSN (UN DESA 2020) zde v roce 2019 žilo 81 926 osob narozených v Česku (počet osob narozených na Slovensku OSN zřejmě pro nedostatek informací neuvádí). Toto číslo odpovídá 9 % z celkového počtu českých rodáků žijících mimo území Česka dle údajů OSN.
  • Jiný pohled na velikost české diaspory v USA nabízí americký úřad pro sčítání obyvatel, podle něhož v roce 2019 přibližně 1,3 mil. obyvatel USA měl český a dalších 300 000 československý původ (United States Census Bureau 2019).