Spojené státy americké

Spojené státy americké (USA) jsou zemí s největší českou diasporou na světě. Podle odhadu MZV, který se v tomto případě zjevně zakládá na údajích Amerického úřadu pro sčítání obyvatel, zde žije cca 1,6 mil. českých krajanů, přičemž převážná většina z nich (1,3 mil.) je usazena v jihovýchodní části USA. Z toho přibližně 1,3 mil. osob má český a dalších 300 000 československý původ. OSN vzhledem k užšímu vymezení sledované kategorie (pouze osoby narozené v Česku) uvádí číslo nižší – pouze bezmála 82 000 osob narozených v Česku.