Vnímáte nějak své češství? Co si pod pojmem “češství” vybavíte? Cítíte se být více Čechem/Češkou nebo spíše členem/členkou společnosti, ve které žijete?