Výzkumný projekt TA ČR: Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky

V období červen–září 2021 proběhl online dotazník, který vyplnilo 940 krajanů, Čechů žijících v zahraničí. V roce 2021 a 2022 byly uskutečněny hloubkové rozhovory s vybranými krajany a též s představiteli-aktéry institucí zabývajících se krajanskou problematikou. V následujících čtyřech souhrnných výzkumných zprávách a v Executive Summary se můžete dočíst, k jakým výsledkům náš výzkum dospěl.

Výzkumná zpráva 1: Výzkum možností koordinace krajanské politiky

Výzkumná zpráva 2: Výzkum potřeb krajanských komunit v jednotlivých zemích z hlediska udržení jejich vazeb na ČR

Výzkumná zpráva 3: Výzkum potřeb krajanských komunit ve vybraných zemích z hlediska udržení jejich vazeb na ČR: Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland, USA a Německo

Výzkumná zpráva 4: Komunikační portál

Executive Summary výzkumu Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky

English version

Research outcomes

We will be adding the outcomes of our research on an ongoing basis.

New Approaches to the Co-ordination of Diaspora Policy – Executive Summary (English version)