Výzkumný projekt TA ČR

V období červen-září 2021 proběhl online dotazník, který vyplnilo 944 krajanů, Čechů žijících v zahraničí. Výsledky stále zpracováváme, nicméně k dispozici máme některé vybrané průběžné výsledky.

Od prosince 2021 uskutečňujeme hloubkové rozhovory s vybranými krajany a od února 2022 též rozhovory s představiteli-aktéry institucí zabývajících se krajanskou problematikou.

English version

Research outcomes

We will be adding the outcomes of our research on an ongoing basis.