Myslíte si, že krajané můžou mít pro Českou republiku přínos i ze zahraničí? Jakým způsobem?