Kanada

  • Podle OSN žilo v Kanadě v roce 2019 celkem 22 428 rodáků z Česka a 15 341 ze Slovenska (UN DESA 2020).
  • Podle kanadského statistického úřadu žilo v Kanadě v roce 2016 přibližně 105 000 osob s českým a dalších 40 000 s československým původem (Statistics Canada 2018).