Rakousko

  • V Rakousku žilo podle OSN v roce 2019 celkem 64 923 českých a 32 073 slovenských rodáků (UN DESA 2020).
  • Rakouský statistický úřad naproti tomu uvádí, že v roce 2019 v Rakousku žilo cca 37 000 osob narozených v Česku a 14 000 českých občanů. V roce 2020 to pak bylo 36 000 českých rodáků a 14 000 českých občanů (Statistik Austria 2020a, 2020b). Pro srovnání bude možná užitečné uvést, že slovenských rodáků i občanů eviduje v roce 2020 rakouský statistický úřad celkem cca 43 000. Je patrné, že kategorie „rodáka“ používaná OSN je šířeji vymezená než ta používaná rakouským úřadem.